Актуальні кадрові запитання

Cтаття 189 Кодексу законів про працю України (КЗпП) зобов’язує роботодавців вести спеціальний облік неповнолітніх із зазначенням дати їх народження. Більш конкретних правил щодо цього законодавство не визначає. Проте наявність такого спеціального обліку надає можливість установити коло працівників, які на певну дату користуються пільгами як неповнолітні, а також дату, з якої той чи інший працівник втрачає такі пільги.

Стаття відкрита для передплатників