Працівники на виборних посадах

Відповідно до ст. 3 КЗпП законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності (роботодавець), а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників визначено ст. 7 КЗпП, включаючи встановлення інших правил прийняття працівників на роботу через їх обрання, призначення, за конкурсом.

Стаття відкрита для передплатників