АУДИТ КАДРОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ: КОЛИ ТА ЯК ПРОВОДИТИ

Будь-який аудит — це перевірка й оцінювання діяльності підприємства, установи, організації (підприємство) відповідним кваліфікованим та досвідченим професіоналом своєї справи або незалежною спеціалізованою організацією на предмет виявлення невідповідностей між поточним станом справ у певній сфері діяльності підприємства та вимогами відповідних нормативно-правових актів з метою усунення цих невідповідностей та запобігання їх виникненню у майбутньому.

Стаття відкрита для передплатників