Актуальні кадрові запитання

Згідно зі ст. 21 Кодексу законів про працю України (КЗпП) працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної творчої праці, уклавши трудовий договір на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях (підприємство). Це дає змогу працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом на інших підприємствах. Таких договорів працівник може укласти кілька, тобто працювати за сумісництвом він може не на одному підприємстві. Як зауважує Міністерство соціальної політики України у листі від 14.04.2017 № 8185/0/2-17/13, при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачене законодавством (ст. 25 КЗпП).

Стаття відкрита для передплатників