Англіцизми у сфері управління персоналом: part 2

У минулому номері ми почали розмову про англіцизми у сфері управління персоналом. Звісно, наведений в опублікованому матеріалі перелік слів, словосполучень та абревіатур, запозичених з англійської мови та часто уживаних в українському менеджменті, не є вичерпним. Деякі з них дуже специфічні для конкретних галузей, деякі — широко уживані в буденному спілкуванні, інші використовуються лише в іноземних компаніях, корпоративною мовою яких зазвичай є англійська… Тож ми підготували ще одну добірку актуальних англіцизмів, яка, сподіваємося, також допоможе українським HR-менеджерам (і не тільки!) краще розуміти один одного

Стаття відкрита для передплатників