Англіцизми у сфері управління персоналом

Англійська мова — одна з найпоширеніших мов у світі. За кількістю осіб, які нею володіють, вона поступається хіба що китайській. Англійська вважається мовою міжнародного спілкування, це мова авіації та спорту, промисловості та бізнесу. Тому й не дивно, що чимало англіцизмів досить успішно прижилися, зокрема, і в мові українського менеджменту. Влучні та лаконічні, англіцизми замінюють цілі словосполучення, проте пам’ятаймо: користуватись ними потрібно розумно та дозовано. Тож пропонуємо розглянути найбільш поширені у сфері менеджменту англіцизми та англомовні абревіатури і приклади їх уживання

Стаття відкрита для передплатників