Актуальні кадрові запитання

В Україні трудові відносини регулюються Кодексом законів про працю України (КЗпП). Законодавство про працю поширюється на всіх працівників (крім військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, на яких не ведуться трудові книжки, а також деяких інших осіб, які не мають статусу працівників за трудовим правом) незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності підприємств, установ, організацій, а також на осіб, які працюють за трудовими договорами у фізичних осіб (підприємство).

Стаття відкрита для передплатників