Два працівники на одній посаді: варіанти дій

Частиною 2 ст. 23 КЗпП передбачено, що строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами. Пленум Верховного Суду України у Постанові № 9 зазначив, що укладення трудового договору на визначений строк за відсутності наведених у ч. 2 ст. 23 КЗпП умов є підставою для визнання його недійсним у частині визначення строку.

Стаття відкрита для передплатників