Розділ 1. Загальні положення

Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві з 01.07.2019 проводиться згідно з Порядком № 337, яким, у порівнянні з попередньою його редакцією — Порядком № 1232, удосконалено процедуру проведення розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сталися з особами, визначеними ч. 1 ст. 35 Закону № 1105. Важливим є те, що дія Порядку № 337 поширюється, зокрема, на осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору або на інших підставах, передбачених законом, фізичних осіб — підприємців. Також цим Порядком установлено строк позовної давності для розслідування нещасних випадків на виробництві.

Стаття відкрита для передплатників