Працівника поновлено на роботі: чи здійснювати коригування для розрахунку середнього заробітку?

— Ситуація

Працівникові, якого було незаконно звільнено, за рішенням суду під час його поновлення на роботі має бути виплачено відповідно до ст. 235 КЗпП середній заробіток за час вимушеного прогулу. Як розрахувати таку виплату та чи коригувати її у зв’язку з підвищенням посадового окладу?

— Рішення

Як передбачено ст. 236 КЗпП, під час винесення рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за 1 рік.

Якщо заява про поновлення на роботі розглядається понад 1 рік не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу. Висновок суду про наявність вини працівника (не з’являвся на виклик суду, учиняв інші дії з метою зволікання розгляду справи) та про межі зменшення розміру оплати вимушеного прогулу має бути вмотивованим (абз. 4 п. 32 Постанови № 9).

Треба знати! До вимушеного прогулу в разі незаконного звільнення працівника належить також період затримки роботодавцем рішення про поновлення на роботі та час невидачі трудової книжки звільненому працівникові.

Середній заробіток за час вимушеного прогулу визначається за загальними правилами Порядку № 100, а саме виходячи з виплат протягом останніх 2 календарних місяців роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали менш ніж 2 календарних місяці, середня зарплата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

Отже, розрахунок виплати середнього заробітку за час вимушеного прогулу здійснюється шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на кількість робочих днів/годин. А середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням зарплати за фактично відпрацьовані протягом 2 місяців робочі (календарні) дні на кількість відпрацьованих робочих днів (годин).

Щодо коригування заробітної плати слід звернути увагу, що Постановою № 1213 внесено зміни до Порядку № 100. Зокрема, було вилучено п. 10, яким передбачалося коригування заробітної плати в разі підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації (підприємство) як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата.

Отже, середній заробіток за час вимушеного прогулу працівника має бути обчислений згідно з Порядком № 100 у чинній на сьогодні редакції.

Також зауважте: законодавством про працю України не передбачено повернення працівником у разі його поновлення на роботі грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки, яку йому виплатили під час звільнення. Про це Міністерство соціальної політики України зазначило в Листі № 1/06/186-09.

ВИСНОВОК:

Отже, якщо протягом періоду вимушеного прогулу працівника на підприємстві було підвищено посадові оклади й тарифні ставки (зокрема, за посадою працівника, якого було незаконно звільнено), то коригування заробітної плати, включаючи премії та інші виплати, що враховуються під час обчислення середньої зарплати, за проміжок часу до підвищення на коефіцієнт підвищення посадових окладів і тарифних ставок не проводиться.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. Умовні скорочення

КЗпП — Кодекс законів про працю України

Постанова № 9 — постанова Пленуму Верховного Суду від 06.11.1992 № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів»

Постанова № 1213 — постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1213 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100»

Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100

Лист № 1/06/186-09 — лист Міністерства праці та соціальної політики України від 08.01.2009 № 1/06/186-09 «Щодо права підприємства стягнути з поновленого на роботі за рішенням суду працівника вихідну допомогу, яка була виплачена йому при звільненні, і грошову компенсацію за невикористану відпустку»