Перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників

Періодичність проведення медичних оглядів, фах лікарів, які беруть участь у їх проведенні, перелік необхідних лабораторних, функціональних та інших досліджень, медичні протипоказання допуску до виконання робіт, пов’язаних із впливом виробничих факторів, визначені в Переліку робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному
в додатку 5 до п. 2.6 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 (таблиця)

Таблиця. Роботи, для виконання яких є обов’язковий попередній (періодичні) медичний огляд працівників

_______________________________

* Проведення дослідження обов’язкове при попередньому медичному огляді та за показаннями при періодичному.

** При наявності захворювання питання про професійну придатність вирішується індивідуально з урахуванням їх перебігу та стажу роботи.

*** Роботами на висоті слід уважати всі роботи, які виконуються на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту, покриття або робочого настилу, над якими здійснюються роботи з монтажних пристосувань чи безпосередньо з елементів конструкції, обладнання, машин, механізмів при їх установці, експлуатації, монтажу.

**** Верхолазними визнавати усі роботи, коли основним засобом забезпечення робітників від падіння з висоти в усі моменти роботи і пересування є запобіжний пояс.