Огляд законодавства

Механізм обчислення середньої заробітної плати змінено

Постановою від 01.09.2021 № 917 Уряд оновив механізм обчислення середньої заробітної плати. Згідно з прийнятим рішенням при обчисленні середньої заробітної плати враховуватимуться премії та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період у заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця їх нарахування.

«Діючий механізм обчислення середньої зарплати є досить складним в адмініструванні, особливо для підприємств, де працює багато працівників. Ухвалене рішення дозволить його спростити, а також сприятиме зменшенню кількості спірних ситуацій, що виникають при застосуванні діючого порядку», — прокоментувала заступниця Міністра економіки України Світлана Глущенко.

Рішення Уряду також передбачає зобов’язання роботодавців здійснити перерахунок середнього заробітку працівникам за новими правилами у разі, якщо ними не було забезпечено перерахунок відповідних сум середньої заробітної плати з урахуванням премій та виплат за підсумками роботи за певний період згідно з правилами, що діяли з 12.12.2020.

Працівникам, яких скоротили за півтора року до пенсійного віку, призначатимуть пенсію достроково

Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт № 4668 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства» (Законопроєкт).

Зокрема, Законопроєктом пропонується визначити 1 березня датою щорічної індексації пенсій, а також призначати достроково пенсії:

 • особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, в т. ч. з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, яким на день звільнення залишилося не більш ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, за умови реєстрації осіб у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи гарантується право на достроковий вихід на пенсію за віком відповідно до Законопроєкту, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі;
 • особам, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, яким на день звільнення залишилося не більш ніж півтора року до досягнення пенсійного віку, якщо вони мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком, у мінімальному розмірі.

До 1 жовтня е-лікарняні стають готовими до сплати через 5 днів після закриття

Фонд соціального страхування України повідомив, що перехідний період впровадження електронних «лікарняних» було продовжено до 1 жовтня. Відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я України № 1836 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров’я України» підписали 28.08.2021. На цей час пацієнти все ще можуть отримати як паперові, так і е-лікарняні залежно від закладу охорони здоров’я. А в разі вагітності та пологів, захворювання на ВІЛ або психічного розладу мають бути видані виключно паперові листки непрацездатності.

Окрім відстрочення повного переходу на електронні листки непрацездатності, наказом було внесено низку інших змін, зокрема, щодо набуття е-лікарняними статусу виданих.

Так, до завершення перехідного періоду е-лікарняні вважаються виданими і стають готовими до сплати через 5 днів після закриття. Раніше електронні «лікарняні» вважались виданими і ставали готовими до сплати на наступний день після закриття е-лікарняного.

Електронний «лікарняний» в особистих кабінетах має статус «закритий» одразу з дати свого відкриття, однак він є закритим днем у майбутньому — відповідна дата закриття зазначена в е-лікарняному та є плановою датою завершення тимчасової непрацездатності або повторного огляду, після якого буде сформовано новий медичний висновок і створено продовжений е-лікарняний тощо.

Така тимчасова норма діятиме упродовж вересня та допоможе зменшити ризики помилок при формуванні е-лікарняних в окремих випадках — наприклад, коли працівник захворів одразу після прийняття на роботу та дані щодо його працевлаштування не встигли синхронізуватись, або дві застраховані особи мають тотожні прізвище, ім’я, по батькові та різницю лише в одну цифру в ідентифікаційному коді тощо.

Упродовж вересня протоколи обміну даними, інформаційні реєстри і системи доопрацюють, аби електронні «лікарняні» формувались на підставі медичних висновків чітко і без технічних помилок.

Отже, до жовтня е-лікарняний буде ставати підставою для призначення матеріального забезпечення через 5 днів після свого закриття.

Аби відслідковувати це було легше, статус е-лікарняного автоматично зміниться на «готово до сплати». З цього дня роботодавець має упродовж не більш ніж 10 календарних днів призначити працівнику допомогу.

Після завершення перехідного періоду готовим до сплати е-лікарняний буде ставати, як і передбачено, на наступний день після закінчення періоду тимчасової непрацездатності. Тож призначення допомоги відбуватиметься швидше.

Держслужбовця, якого попереджено про наступне звільнення із займаної посади, можна звільнити до закінчення строку попередження — НАДС

Національне агентство України з питань державної служби (НАДС) оприлюднило роз’яснення від 02.09.2021 № 138 р/з щодо скорочення строку попередження про наступне звільнення із займаної посади державної служби. Зокрема, вказали: державного службовця, якого попереджено про наступне звільнення із займаної посади, може бути звільнено до закінчення строку попередження на підставі пп. 1, 11 ч. 1 ст. 87 Закону України від 10.12.2010 № 889-VIII «Про державну службу» (Закон № 889), якщо він сам виявив бажання бути звільненим у визначений ним термін шляхом подання заяви суб’єкту призначення або керівнику державної служби про скорочення строку попередження про наступне звільнення у довільній письмовій формі.

Частиною 4 ст. 87 Закону № 889 передбачено, що у разі звільнення з державної служби на підставі пп. 1 та 11 ч. 1 цієї статті державному службовцю виплачується вихідна допомога в розмірі 2 середньомісячних заробітних плат. На думку НАДС, така вихідна допомога є обов’язковою, в т. ч. й у разі скорочення строку попередження про наступне звільнення.

Чи можна надавати працівнику щорічну основну відпустку наперед — Держпраці

Управління Державної служби України з питань праці у Хмельницькій області (Держпраці) нагадало, що відповідно до ст. 10 Закону України від 15.11.1996 № 504/96-ВР «Про відпустки» (Закон № 504):

 • право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення 6 місяців безперервної роботи на даному підприємстві;
 • у разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення 6-місячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Винятковими є лише випадки, вказані в ч. 7 ст. 10 Закону № 504, коли щорічна відпустка може надаватися за бажанням працівника до настання цього 6-місячного терміну безперервної роботи:

 1. жінкам — перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають 2 і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
 2. особам з інвалідністю;
 3. особам віком до 18 років;
 4. чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами;
 5. особам, звільненим після проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення зі служби вони були прийняті на роботу протягом 3 місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання;
 6. сумісникам — одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
 7. працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;
 8. працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;
 9. працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;
 10. батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу;
 11. в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Тобто, резюмують у Держпраці, відпустка наперед може надаватися як працівникам, що працюють до одного року в організації, так і з тривалим стажем роботи.

Вимоги до робочого часу і тривалості відпочинку водіїв змінюються

Міністерство інфраструктури України наказом від 24.06.2021 № 37 скоригувало норми Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 07.06.2012 № 340. Зміни запрацюють через 3 місяці з дня офіційного опублікування цього наказу — 10.12.2021.

Глобальних змін у нормуванні робочого часу і часу відпочинку водіїв не передбачено, проте на основних зупинимося детально.

 1. Уточнено, що змінна перерва — сумарна тривалість перерв за робочий день (зміну), період, протягом якого водій не керує автомобілем та не виконує іншої роботи і який використовується для відпочинку. У свою чергу, робоча зміна — період роботи водія відповідно до графіка змінності (зміна), який може бути як безперервним, так і розділеним на частини.
 2. Час, коли водій не зобов’язаний перебувати на робочому місці, але має залишатися на зв’язку, бути готовим відповісти на будь-який виклик, почати чи відновити рух або виконувати іншу роботу, також віднесено до часу простоїв не з вини водія і включено до робочого часу водія.
 3. Додано вимогу, що тривалість періоду керування не може перевищувати 56 годин на тиждень та 90 годин протягом 2 тижнів.
 4. Уточнено, що у разі, якщо нормальна тривалість робочого дня охоплює тривалі простої, очікування у транспортному засобі чи на робочому місці або якщо водію необхідно дати змогу доїхати до відповідного місця відпочинку, тривалість робочого дня (зміни) може бути збільшена до 12 годин за умови, що час керування протягом дня (зміни) не перевищує 10 годин, але не частіше ніж двічі на тиждень, та 9 годин в інші дні.
 5. При підсумованому обліку робочого часу водіїв потрібно забезпечити наявність не менш ніж одного вихідного дня протягом тижня.
 6. Вилучено норму, за якою час охорони транс-порту з вантажем або без нього зараховується водію в розмірі 1/3 робочого часу.
 7. Передбачено для водіїв автобусів, які здійснюють регулярні пасажирські перевезення, за їх згодою можливість встановити робочий день з розподілом зміни на 2 частини за умови, що тривалість цих частин не перевищує 4 години 30 хвилин з урахуванням часу, необхідного для повернення на місце стоянки.
 8. Вилучено норму, за якою для водіїв транспорту, який здійснює перевезення великовагових, та (або) великогабаритних, та (або) небезпечних вантажів, змінний період керування, включаючи надурочні роботи, не повинен перевищувати 8 годин.
 9. Додано умову, що водій має вказати на роздруківці тахографа характер і причину виникнення непередбачуваних обставин не пізніше ніж у момент прибуття до місця стоянки.
 10. Уточнено норму, за якою водіям, яким установлено підсумований облік робочого часу, тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку в окремі періоди може бути зменшено до 9 послідовних годин протягом будь-якого 24-годинного періоду, але не частіше ніж тричі на тиждень, рахуючи від початку робочої зміни, при цьому робочий час протягом облікового періоду не повинен перевищувати норми робочого часу, установленої законодавством.
 11. Встановлено вимогу, що водії зберігають записи щодо режиму праці та відпочинку протягом робочої зміни та 28 днів з дня її закінчення.
 12. Додано вимогу, що, окрім індивідуальної контрольної книжки, водій повинен мати копію графіка змінності водіїв у разі, коли транспорт не обладнаний тахографом.
 13. Додано вимогу, що при тимчасовій непрацездатності водія чи перебування його у відпустці, а також якщо водій не здійснював перевезення пасажирів чи/та вантажів, перевізник може запов-нювати бланк підтвердження діяльності. Водії зберігають бланк підтвердження діяльності протягом робочої зміни та 28 днів з дня її закінчення. Перевізники зберігають бланк підтвердження діяльності протягом 12 місяців. Також затверджено форму бланку підтвердження діяльності.

Тепер норми Положення не поширюються на заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності.

Планують скасувати Вимогу щодо мінімального рівня заробітної плати іноземцю

Народні депутати пропонують зміни до Закону України від 05.07.2012 № 5067-VI «Про зайнятість населення» щодо забезпечення прозорості діяльності суб’єктів господарювання, які надають послуги  з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та ліквідації неринкових механізмів регулювання ринку праці (законопроєкт від 13.09.2021 № 6045; Законопроєкт).

Законопроєкт спрямований на  ліквідацію шахрайських схем заробітку деяких посередників з працевлаштування за кордоном. Ним запроваджується чітка заборона стягнення плати (гонорари, комісійні та інші винагороди) суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, з громадян, яким надано зазначені послуги. Така плата повинна стягуватись із роботодавця. Інформація та консультації щодо переваг легального працевлаштування за кордоном, про характер майбутньої роботи, умови та розмір оплати праці, умови проживання в державі перебування, наявність міжнародних договорів (угод) у сфері працевлаштування та соціального забезпечення надаватиметься безоплатно.

Крім того, виключається норма, згідно з якою для працевлаштування іноземця (крім особливих категорій іноземців та осіб без громадянства, які претендують на працевлаштування в Україні) роботодавець в Україні зобов’язується виплачувати такому іноземцю не менше 10 або 5 мінімальних заробітних плат.

Роботодавцям компенсуватимуть ЄСВ за працевлаштування деяких категорій безробітних

Уряд підтримав законопроєкт, спрямований на реформування служби зайнятості, модернізацію страхових підходів у випадку безробіття та впровадження нових активних програм на ринку праці (зареєстрований у Верховній Раді України 16.09.2021 № 6067; Законопроєкт). Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки України.

Законопроєктом пропонується:

 • замінити неефективний механізм квотування працевлаштування на компенсації роботодавцям частини витрат на оплату праці або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) за працевлаштування деяких категорій безробітних, зокрема молоді;
 • сприяти працевлаштуванню довгострокових безробітних шляхом надання компенсації роботодавцям витрат ЄСВ;
 • запровадити надання фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності.

Також документом змінюються підходи до умов, тривалості та розмірів виплати допомоги по безробіттю. З цією метою Законопроєктом пропонується:

 • посилити страхові принципи (чим більший страховий стаж — тим більший розмір допомоги по безробіттю);
 • послабити до безробітних санкції за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин.

Крім того, передбачено змінити принципи підбору роботи для безробітного. Зокрема, додатково будуть враховувати транспортну доступність, досвід та навички особи, а також розмір заробітної плати залежно від тривалості безробіття.

До ВРУ подано проєкт Держбюджету-2022

У Верховній Раді України (ВРУ) зареєстровано законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2022 рік» (від 15.09.2021 № 6000; Законопроєкт).

Як зазначили у Міністерстві фінансів України, проєкт Державного бюджету України на 2022 р. вперше ґрунтується на Бюджетній декларації на 2022–2024 роки і за своєю пріоритетністю передбачає залучення ресурсів на:

 • забезпечення якісного рівня медицини та освіти;
 • створення інклюзивного освітнього середовища та безбар’єрного простору;
 • підтримку ветеранів;
 • посилення обороноздатності й безпеки держави;
 • розвиток інфраструктури;
 • цифровізацію.

Анонсовано збільшення зарплат лікарів та стипендій студентів, фінансування освіти та забезпечення житлом ветеранів антитерористичної операції зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Збільшиться фінансування сектору безпеки і оборони (на рівні 5,95 % ВВП). Також передбачені кошти на будівництво та реконструкцію доріг, мостів і розвиток транспортної інфраструктури. Зростуть і видатки на цифровізацію.

Одна з новацій бюджету — встановлення мінімальної заробітної плати лікарів на рівні 20 000 грн, а мінімальної зарплати середнього медперсоналу — на рівні 13 500 грн. Також із 01.01.2022 до 2000 грн зросте мінімальна стипендія для студентів закладів вищої освіти та в 2,5 раза зростуть стипендії для студентів закладів професійно-технічної освіти.