Формування, ведення та зберігання особових справ студентів

Приймальна комісія державного університету (Університет), яка здійснює організацію прийому вступників до Університету, формує особові справи абітурієнтів, а після зарахування їх на навчання — особові справи студентів, які разом із завіреними копіями відповідних наказів ректора про зарахування в тижневий термін передаються технічними секретарями приймальної комісії до відділу кадрів згідно з актами приймання-передачі.

Стаття відкрита для передплатників