Установлення доплат у виробничій сфері з урахуванням умов та інтенсивності праці

У попередніх номерах газети «Кадри і зарплата» ми розглядали тему встановлення доплат, надбавок та премій на госпрозрахункових підприємствах. Так, у № 1–2, 2021 (с. 22) розглянуто загальні порядок і практику організації цих виплат, а у № 5–6, 2021 (с. 35) опубліковано статтю про накази по підприємству щодо встановлення доплат і надбавок з прикладом установлення доплат за суміщення професій. У цьому номері пропонуємо розглянути встановлення інших доплат працівникам підприємства, установи, організації (підприємство) з огляду на умови та інтенсивність їхньої праці

Стаття відкрита для передплатників