Щодо виплати посадовцю надбавки за звання «Заслужений»

Згідно з абз. 2 п. 1 Постанови № 268 умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених цією Постановою, і схем посадових окладів згідно з додатками 4854 і 57 до цієї Постанови. Зокрема, схему посадових окладів керівних працівників і спеціалістів апарату міських (крім міст Києва та Севастополя) рад та їх виконавчих комітетів, сільських, селищних рад, що представляють інтереси об’єднаних територіальних громад, та їх виконавчих комітетів, в т. ч. і міського голови, викладено в додатку № 50 до Постанови № 268.

Стаття відкрита для передплатників