Закон про Держбюджет-2021 прийнято: основні соціальні показники і мінімуми

Оскільки законодавством України питання щодо суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника та за вакантною посадою, а також щодо оплати праці при цьому прямо не врегульовані, при вирішенні цих питань слід керуватися постановою Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.1981 № 1145 (Постанова № 1145), Інструкцією щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 р. № 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)», затвердженою Державним комітетом СРСР з праці і соціальних питань, Міністерством фінансів СРСР, Секретаріатом ВЦРПС від 14.05.1982 № 53-ВЛ,роз’ясненням Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати тимчасового заступництва» від 29.12.1965 № 30/39 (Роз’яснення № 30/39), що є чинними на підставі Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 № 1545-XII.

Стаття відкрита для передплатників