Доплати за роботу у вечірній і нічний час

Нормативно і практично доплати за роботу у вечірній і нічний час склалися у трьох видах: перший — доплати за кожну годину роботи в нічний час; другий — доплати за роботу у вечірній час при багатозмінному режимі роботи; третій — доплати за роботу у вечірню та нічну зміну при багатозмінному режимі роботи. У статті розглянемо законодавчі та договірні норми щодо встановлення таких доплат, а також порядок їх документування на підприємстві, в установі, організації (підприємство)

Законодавча база

З робіт у нічний і вечірній час законодавчо регулюється тільки робота в нічний час:

 • нічним вважається час з 10 год. вечора до 6 год. ранку (ч. 3 ст. 54 КЗпП);
 • при роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на 1 год. (ч. 1 ст. 54 КЗпП). Це правило не поширюється на працівників, для яких п. 2 ч. 1 та ч. 3 ст. 51 КЗпП уже передбачено скорочення робочого часу;
 • тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при 6-денному робочому тижні з одним вихідним днем (ч. 2 ст. 54 КЗпП). За нормою закону тривалість нічної роботи зрівнюється з денною за потреби такого зрівнювання за умовами виробництва. Тому норма про скорочення нічної роботи на 1 год. не знаходить свого практичного застосування, зокрема й при підсумованому обліку робочого часу (Лист № 512/13/155-13);
 • робота в нічний час (ст. 54 КЗпП) оплачується в підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 % тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час (ст. 108 КЗпП).
Треба знати!

Обмеження щодо залучення до роботи в нічний час певних категорій працівників передбачено у ст. 172, 175, 176, 192 КЗпП.

Договірна нормативна база

Робота у вечірній і нічний час регулюється колективними угодами і колективними договорами.

За Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019–2021 роки (підп. 2.15) для підприємств (крім бюджетних установ) при встановленні в галузевих (міжгалузевих) і територіальних угодах і колективних договорах (додаток 3 до Угоди) передбачено, зокрема, такі доплати:

 • за роботу у вечірній час з 18 до 22 год. (при багатозмінному режимі роботи) — у розмірі 20 % годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в такий час;
 • за роботу в нічний час — у розмірі 35 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

У галузевих (міжгалузевих) і територіальних угодах ці ж види доплат передбачено в більш високих розмірах. Цими угодами також передбачаються і доплати за роботу у вечірню та нічну зміни.

Так, в Галузевій угоді між Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України», Державною акціонерною компанією «Хліб України», об’єднанням підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром» і Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2017–2019 роки (Галузева угода) передбачено, крім доплат за вечірні та нічні години роботи, також доплати за роботу у вечірню та нічну зміни (підп. 6.9 Галузевої угоди і додаток 6 до неї). Розміри цих доплат — 20 % і 40 % годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи відповідно у вечірній і нічний зміні, а доплати за нічні години роботи — 40 % і 75 % тарифної ставки встановлюються залежно від виду виробництва. У Галузевій угоді передбачено й організаційні визначення вечірньої та нічної змін.

Нормативні акти СРСР

Як бачимо, договірними нормами, крім доплат за роботу в нічний час, передбачено і доплати за роботу у вечірній час (генеральні, галузеві, міжгалузеві, територіальні угоди), а також доплати за роботу в вечірні та нічні зміни (галузеві, міжгалузеві, територіальні угоди). У цих колективних угодах як нормативну умову встановлення доплат за роботу у вечірній час, вечірню та нічну зміни визначено багатозмінний режим роботи. Такий режим роботи законодавством України не врегульовано.

Треба знати!

Згідно з Постановою № 1545 в Україні діють законодавчі акти СРСР з питань, які не врегульовано законодавством України, в частині, що не суперечить Конституції і законам України.

Щодо доплат за роботу у вечірній і нічний час орієнтирами можуть бути такі нормативні акти:

Цими нормативними актами визначено:

 • доплати за роботу у вечірню та нічну зміни запроваджують тільки для працівників, зайнятих в багатозмінному режимі; такі доплати вводяться замість додаткової оплати праці за роботу в нічний час;
 • багатозмінним вважається такий режим, коли на підприємстві або в його підрозділах (виробництвах, цехах, відділеннях, дільницях тощо) протягом доби робота організована в 2 і більше зміни (включаючи безперервні виробництва), тривалість кожної з яких не менше встановленої законодавством тривалості робочого дня; при цьому працівники чергуються змінами рівномірно, зазвичай через тиждень в години, визначені графіками змінності;
 • зміна, в якій не менше 50 % робочого часу припадає на нічний час, вважається нічною (нічним є час з 10 год. вечора до 6 год. ранку); зміна, що безпосередньо передує нічній, вважається вечірньою;
 • при роботі з двозмінним режимом (по 12, 11, 10 год. і т. п.) доплати за нічну зміну здійснюють за кожну годину роботи тільки в одній зміні на добу, в якій не менше 50 % робочого часу припадає на нічний час;
 • інші режими роботи (поділ робочого дня на частини, добові чергування і т. п.) до багатозмінного режиму не належать; для працівників, зайнятих у таких режимах, зберігається порядок додаткової оплати за роботу в нічний час та інші компенсації залежно від умов праці.

Колективний договір підприємства

Законодавчі та базові договірні норми про роботу у вечірній і нічний час (а здебільшого це норми про доплати за таку роботу) на підприємстві реалізуються в колективному договорі. Про встановлення в колективному договорі, зокрема, умов запровадження та розмірів доплат зазначено в ч. 1 ст. 97 КЗпП. У разі якщо колективний договір не укладають, роботодавець узгоджує ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), а в разі його відсутності — з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Зобов’язання сторони роботодавця щодо встановлення доплат за роботу у вечірній і нічний час в колективному договорі підприємства визначається в додатку до колективного договору — Положенні про встановлення доплат до тарифних ставок і посадових окладів. Розробляючи це положення, підприємства, що перебувають у сфері дії сторін генеральної, галузевих (міжгалузевих), територіальних угод, керуються нормами цих угод. Якщо підприємство перебуває поза сферою дії сторін, які підписали ці угоди, то відповідні норми угод можуть використовуватися підприємством як орієнтири.

Розмір доплат за роботу у вечірній і нічний час, як передбачено в нормах колективних угод, встановлюється у відсотках до годинної тарифної ставки (окладу).

Фрагмент Положення про встановлення доплат до тарифних ставок і посадових окладів (щодо доплати за роботи у вечірній і нічний час) наведено у додатку 1.

Вибір оптимального виду доплат

У колективному договорі (див. додаток 1) на багатопрофільному підприємстві галузі хлібопродуктів передбачаються всі 3 види доплат за роботу у вечірній і нічний час, а саме:

 • доплати за роботу в нічний час (вони можуть встановлюватися поряд із доплатами за вечірні години роботи, якщо такі доплати передбачено на підприємстві);
 • доплати за вечірні години роботи (вони застосовуються поряд із доплатами за нічні години роботи);
 • доплати за роботу у вечірню та нічну зміни (їх застосування виключає доплати за нічні та вечірні години роботи).

У цих варіантних умовах під час вибору оптимального виду доплат приймаються доплати з найбільш високим розміром на добу.

Загальний розрахунковий критерій добового розміру доплат за роботу у вечірній і нічний час — найбільша кількість на добу годинних тарифних ставок, що нараховуються як такі доплати.

На підставі початку і закінчення змін, годин роботи з доплатами і встановленого відсотка доплат, визначають на зміну і на добу розмір доплат у кількості годинних тарифних ставок. Розмір доплат за кожну зміну розраховується множенням кількості годин роботи з доплатами на відсоток доплат, поділений на 100. Розмір доплат за добу складається з їх розмірів за змінами.

Розглянемо докладніше на прикладі.

Приклад

На підприємстві галузі хлібопродуктів із 3- і 2-змінними режимами роботи є 3 види виробництв (хлібопекарське, борошномельне, хлібоприймальне) і служба охорони. За умовами виробництва перерв для відпочинку і харчування не встановлено і тривалість зміни (8 і 12 год.) дорівнює тривалості робочого часу в зміні. Кошти на оплату праці дозволяють вводити доплати будь-якого передбаченого колективним договором розміру.

У хлібопекарському виробництві — 3-змінний (8 год. на зміну) режим роботи.

При 3-змінній роботі з 8-годинною тривалістю зміни за вечірню зміну (з 16 до 24 год.) кількість годин роботи з доплатами становитиме 8 год. (24 – 16).

При 20 % доплати до годинної тарифної ставки за кожну годину роботи у вечірній зміні розмір доплат за вечірню зміну становитиме 1,6 годинної тарифної ставки (8 год. × 20 : 100).

При 40 % доплати до годинної тарифної ставки за кожну годину роботи в нічну зміну розмір доплат за нічну зміну становитиме 3,2 годинної тарифної ставки (8 год. × 40 : 100).

За добу розмір доплат за роботу у вечірню та нічну зміни становитиме 4,8 годинної тарифної ставки (1,6 + 3,2).

Так само на хлібопекарському виробництві розраховуються в кількостях годинних тарифних ставок доплати за роботу у вечірній і нічний час. Розмір доплат за добу становитиме 6,8 годинної тарифної ставки.

З урахуванням цих розрахунків у разі встановлення в наказі по підприємству виду доплат приймається доплата вищого розміру. У нашому випадку доплатою вищого розміру є доплата за роботу у вечірній і нічний час (6,8 годинної тарифної ставки). Доплати ж за роботу у вечірню та нічну зміни становлять усього 4,8 годинної тарифної ставки.

Такі розрахунки розмірів доплат доцільно оформлювати у вигляді аналітичної таблиці, яка затверджується відповідним наказом по підприємству.

Документування встановлення доплат

У додатку 2 наведено зразок наказу про встановлення доплат за роботу у вечірній і нічний час за видами виробництв. Такий наказ видається в тих випадках, коли ці доплати вводяться вперше або у зв’язку зі зміною відповідних норм колективного договору. Наказ ґрунтується на нормах колективного договору в частині доплат за роботу у вечірній і нічний час (див. додаток 1) і на даних аналітичних розрахунків розмірів доплат за видами виробництва і службами підприємства — додаток до наказу.

Як у наказі по підприємству встановлювалися оптимальні доплати

За аналітичним розрахунком (додаток до наказу) для борошномельного виробництва, хлібоприймальної діяльності та служби охорони доплати тільки за роботу в нічний час (найнижчі в порівнянні з іншими) наводяться як порівняльні дані.

Для працівників хлібопекарського виробництва Колективним договором підприємства на 2021 р. передбачено доплати за роботу в нічний час у розмірі 75 % годинної тарифної ставки (окладу). Ці доплати вищі порівняно з доплатами, передбаченими для працівників інших виробництв, для яких їх  розмір становить 40 %. Але для працівників хлібопекарського виробництва вводяться як оптимальні доплати за роботу у вечірній і нічний час. При встановленні таких доплат добовий розмір доплат становить 6,8 годинної тарифної ставки при цілодобовій 3-змінній роботі. Це значно перевищує добовий розмір доплат за роботу в нічний час (6 годинних тарифних ставок) і добовий розмір за роботу у вечірню та нічну зміни (4,8 годинної тарифної ставки).

Для працівників борошномельного виробництва при цілодобовій 3-змінній роботі добовий розмір доплат за роботу у вечірню та нічну зміни становить 4,8 годинної тарифної ставки. Цей розмір вищий порівняно з доплатами за роботу у вечірній і нічний час (4 годинних тарифних ставки на добу). Тому для працівників борошномельного виробництва встановлюються доплати за роботу у вечірню та нічну зміни.

Для працівників хлібоприймальної діяльності та служби охорони в розрахунку розміру доплат при цілодобовій 2-змінній роботі враховані такі норми колективного договору:

 • доплата за роботу у вечірню зміну (з 8 до 20 год.) не може встановлюватися (така доплата встановлюється замість додаткової оплати за роботу в нічний час, а в зміні з 8 до 20 год. нічного часу нема);
 • може встановлюватися доплата за всі 12 год. нічної зміни з 20 до 8 год. (в цій зміні годин нічного часу 66,7 % зміни, тобто більше 50 % робочого часу).

Для працівників хлібоприймальної діяльності та служби охорони при цілодобовій 3-змінній або 2-змінній роботі розмір доплат за роботу у вечірню та нічну зміни становить 4,8 годинних тарифних ставок на добу. Цей розмір вищий порівняно з доплатами за роботу у вечірній і нічний час (4 годинних тарифних ставки на добу). Тому для цих працівників, як і для працівників борошномельного виробництва, вводяться доплати за роботи в вечірню та нічну зміни.

Уявімо, що працівники служби охорони відпрацьовують 24-годинні зміни (це припустимо, якщо підприємство не перебуває у сфері дії сторін Галузевої угоди). Тоді для служби охорони можлива одна доплата без вибору — за роботу в нічний час в розмірі 3,2 годинної тарифної ставки на добу.

Запропонована схема аналітичного розрахунку розмірів доплат за роботи у вечірній і нічний час може бути застосована для вибору виду доплат на будь-якому багатопрофільному підприємстві з урахуванням інших показників режиму роботи і розрахункових даних. Наприклад, робота може проводитися не в багатозмінному режимі, з іншими тимчасовими точками відліку початку і закінчення зміни, з перервою для відпочинку і харчування та в зв’язку із цим з меншою тривалістю змінного робочого часу, а також з іншими передбаченими колективним договором розмірами доплат.

Для невеликого підприємства з одним або двома видами виробничої діяльності вибір виду доплат за роботу у вечірній і нічний час може бути проведено з урахуванням менш громіздких аналітичних розрахунків.

ФРАГМЕНТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ДОПЛАТ ДО ТАРИФНИХ СТАВОК І ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
ДОДАТОК 1
ЗРАЗОК НАКАЗУ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ДОПЛАТ ЗА РОБОТУ У ВЕЧІРНІЙ І НІЧНИЙ ЧАС
ДОДАТОК 2

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ. Умовні скорочення

КЗпП — Кодекс законів про працю України

Постанова № 1545 — Постанова Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 № 1545-XII

Постанова № 14/14-38 — постанова Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок застосування доплат і надання додаткових відпусток за роботу у вечірню та нічну зміни, передбачених постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 12 лютого 1987 року № 194» від 07.05.1987 № 14/14-38

Роз’яснення № 6/6-140 — роз’яснення Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС «Про особливості застосування та введення пільг, передбачених постановою ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 12 лютого 1987 р. № 194 «Про перехід об’єднань, підприємств і організацій промисловості та інших галузей народного господарства на багатозмінний режим роботи з метою підвищення ефективності виробництва» від 17.03.1989 № 6/6-140

Лист № 512/13/155-13 — лист Міністерства соціальної політики України «Щодо роботи в нічний час» від 18.06.2013 № 512/13/155-13