Форма і зміст графіка роботи: якими вони мають бути?

Питання щодо порядку складання, затвердження та застосування на підприємствах, в установах, організаціях (підприємство) графіків змінності КЗпП не врегульовано. Лише у ст. 57 КЗпП йдеться про те, що час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства.

Стаття відкрита для передплатників