Звільняємо та приймаємо у порядку переведення в інший державний орган держслужбовця: як і коли?

Основним нормативно-правовим актом, що регулює відносини, які виникають у зв’язку із вступом на державну службу, її проходженням та припиненням, а також визначає правовий статус державного службовця, є Закон № 889.

Стаття відкрита для передплатників