Освітньо-кваліфікаційні рівні колись і тепер: як їх співвіднести?

Сьогодні виникає надто багато запитань щодо тотожності та відповідності освітньо-кваліфікаційних рівнів та ступенів (відповідних документів про освіту), отриманих до 1990 р., сучасним. Найбільше ця проблема торкається як самих працівників, так і кадрових служб, які відчувають труднощі при заповненні кадрової документації (наприклад, відповідних розділів форми № П-2), а також у встановленні кваліфікаційних розрядів та категорій. Чи існує систематизована зведена інформація щодо відповідності освітньо-кваліфікаційних рівнів та дипломів, що були видані у різні роки, сучасним освітньо-кваліфікаційним рівням?

Стаття відкрита для передплатників