Отримання Скан-копії трудової книжки та вимоги до неї

Питання щодо подання скан-копій трудової книжки до ПФУ врегульовано Постановою № 11-1. Цим нормативно-правовим актом визначено, що відомості про трудову діяльність працівника подаються страхувальником за працівників або самим працівником. При цьому прямої норми щодо сприяння подання даних про трудову діяльність працівників, прийнятих на роботу після 10.06.2021, цей документ не містить. Проте такі дії роботодавців не будуть визнані протиправними. Питання лише у тому, чи прийматиме ПФУ надані роботодавцем дані, оскільки непоодинокими є випадки, коли надані дані без зазначення причин не були внесені до Реєстру застрахованих осіб.

Стаття відкрита для передплатників