Перенесення робочих днів: актуальні кадрові запитання

14 жовтня, відзначатимемо День захисників і захисниць України, що з 2015 р. є державним святом і неробочим днем. Цього року 14 жовтня припадає на четвер, а робочий день з п’ятниці 15 жовтня Кабінет Міністрів України рекомендує роботодавцям перенести на суботу 23 жовтня. Але як бути, якщо…

Якщо 14 жовтня припадає на період щорічної основної відпустки працівника, як правильно розрахувати тривалість відпустки?

Період відпустки збільшується на 1 день.

Якщо працівникові надано відпустку тривалістю 24 календарних дні, наприклад з 27.09.2021, то до днів відпустки необхідно додати ще 1 день (додаток), оскільки відповідно до вимог ст. 781 Кодексу законів про працю України (КЗпП) святкові та неробочі дні, встановлені ст. 73 КЗпП, при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються. Також ці дні не враховуються при визначенні тривалості додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, згідно зі ст. 19 Закону України від 15.11.1996 № 504/96-ВР «Про відпустки».

Якщо роботодавець вирішив перенести робочий день 15 жовтня на суботу 23 жовтня, що він повинен зробити?

Не пізніше ніж за 2 місяці видати відповідний наказ.

Частиною 4 ст. 67 Кодексу законів про працю України (КЗпП) передбачено, що з метою створення сприятливих умов для використання святкових та неробочих днів, а також раціонального використання робочого часу Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за 3 місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій (підприємство) перенести вихідні та робочі дні у порядку і на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким встановлено 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями.

Кабінет Міністрів України у розпорядженні від 30.09.2020 № 1191-р «Про перенесення робочих днів у 2021 році», з метою створення сприятливих умов для святкування 14 жовтня — Дня захисника України (назва свята в редакції ст. 73 КЗпП від 16.11.2017 № 2211-VIII), а також раціонального використання робочого часу рекомендує керівникам підприємств (за винятком органів Пенсійного фонду України, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ) перенести у порядку і на умовах, установлених законодавством, у 2021 році для працівників, яким встановлено 5-денний робочий тиждень з 2 вихідними днями, робочі дні з п’ятниці 15 жовтня на суботу 23 жовтня.

Відповідно до ч. 5 ст. 67 КЗпП роботодавець у разі застосування рекомендації Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 2 місяці повинен видати наказ (розпорядження) про перенесення вихідних та робочих днів на підприємстві, погоджений з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).

Якщо 14 жовтня припадає на період додаткової відпустки працівника у зв’язку з навчанням, як правильно розрахувати тривалість відпустки?

При визначенні тривалості такої відпустки враховуються святкові і неробочі дні.

Згідно зі ст. 5 Закону України від 15.11.1996 № 504/ 96-ВР «Про відпустки» тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи підприємства, установи, організації розраховується в календарних днях. У ч. 2 цієї статті зазначено, що святкові та неробочі дні, встановлені ст. 73 Кодексу законів про працю України (КЗпП), при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, не враховуються.

Отже, додаткова відпустка у зв’язку з навчанням не продовжується на кількість святкових та неробочих днів, встановлених ст. 73 КЗпП, які припадають на період такої відпустки.

Якщо у період з 12 до 18 жовтня працівник перебував на «лікарняному», а робочий день 15 жовтня (п’ятниця) згідно з наказом керівника перенесено на 23 жовтня (субота), чи повинен працівник виходити на роботу 23 жовтня?

Так, 23 жовтня для працівника буде робочим днем.

У разі прийняття роботодавцем рішення про перенесення робочих днів, змінюється і графік роботи підприємства, установи, організації (підприємство), і норми тривалості робочого часу в місяцях, у яких переносяться робочі дні. 

Рішення про перенесення робочих днів не спричиняє зменшення тривалості робочого часу впродовж року, фонду заробітної плати, обсягів виробництва, надходжень бюджетних коштів тощо.

Усі дії щодо виходу на роботу після відпусток, «лікарняних» тощо мають здійснюватися за зміненим у зв’язку з перенесенням робочих днів графіком роботи підприємства. Якщо на підприємстві наказом роботодавця у 2021 році 15 жовтня визначено вихідним, а 23 жовтня — робочим, то працівники, які перебували в установлені наказом вихідні дні у відпустках або хворіли, мають працювати відповідно до нового графіка роботи, тобто 23 жовтня для них — робочий день. При цьому тривалість установленого робочого дня у суботу має дорівнювати тривалості робочого дня, за який проводиться відпрацювання.

На підставі наказу про перенесення робочих днів у табелі обліку використання робочого часу день 15 жовтня потрібно позначити як вихідний, а 23 жовтня — як робочий (проставляється відповідний буквений або цифровий код).

Відсутність працівника на роботі в установлений робочий день без поважної причини може кваліфікуватися як прогул. Якщо працівник не став до роботи у робочий день з поважної причини, він має підтвердити це відповідним документом (листком непрацездатності, наказом про надання відпустки тощо).