Індексація грошових доходів населення

Величина приросту ІСЦ для проведення індексації у вересні та жовтні 2021 р.

Індекси споживчих цін, на основі яких здійснюється розрахунок ІСЦ для проведення індексації

Приклад

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) працівників у січні 2020 року (базовий місяць) величина приросту індексу споживчих цін (ІСЦ) для індексації заробітної плати у вересні 2021 р. становить:

1,038 · 1,032 · 1,037 · 100 – 100  = 11,1 %,

де 1,038 — ІСЦ за лютий — листопад 2020 р. (0,997 · 1,008 · 1,008 · 1,003 · 1,002 · 0,994 · 0,998 ´  1,005 · 1,010 · 1,013);

1,032 — ІСЦ за грудень 2020 р. — лютий 2021 р. (1,009 · 1,013 · 1,010);

1,037 — ІСЦ за березень — травень 2021 р. (1,017 · 1,007 · 1,013).

За червень — серпень 2021 р. ІСЦ становив 100,1 % (1,002 · 1,001 · 0,998 · 100), тобто не перевищив поріг індексації (103 %), тому в жовтні 2021 р. індексація буде нараховуватися на величину приросту ІСЦ – 11,1 %.  

Обчислення суми індексації грошових доходів населення

Заробітна плата за вересень 2021 р. становить 12 000 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у вересні — листопаді 2021 р. — 2379 грн).

У випадку, якщо тарифні ставки (оклади) не підвищувались з січня 2020 р., величина приросту ІСЦ, на яку має здійснюватися індексація у вересні 2021 р., становить 11,1 % (111,1 – 100).

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 264,07 грн (2379 · 11,1 : 100).

Грошовий дохід разом із сумою індексації становитиме 12 264,07 грн (12 000 + 264,07).

Нарахування сум індексації та їх виплата мають здійснюватися одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078, підлягають індексації.

Грошовий дохід разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.