Ким та як затверджується штатний розпис

Згідно з листом Міністерства праці та соціальної політики України «Щодо штатного розпису» від 27.06.2007 № 162/06/187-07 (Лист № 162/06/187-07) штатний розпис — це документ, що встановлює для даного підприємства, установи, організації (підприємство) структуру, штати та посадові оклади працівників. У штатному розписі містяться назви посад, чисельність персоналу і оклади по кожній посаді. Прийняття, затвердження керівником підприємства штатного розпису проводиться шляхом видання спеціального локального нормативного акта (наказу), що визначатиме кількість працівників кожної професії з розподілом штатних одиниць за структурними підрозділами підприємства.

Стаття відкрита для передплатників